Sharon Houkema
biografie
Sharon Houkema studeerde in 2001 af aan de Gerrit Rietveld Academie. Enkele jaren later werd ze genomineerd voor de feministische Mamacash Art Awards. Na het afronden van de Rijksakademie Beeldende Kunsten in 2009 won ze in de Volkskrant Beeldende Kunst publieksprijs. In 2015 werd ze genomineerd voor de Longlist van de Prix de Rome. Ze werd uitgenodigd voor verschillende internationale artist-in residency-programma's, waaronder El Eco in Mexico City en ViaFarini, in Milaan en ontving beurzen en stipendia van onder meer Fiorucci Art Trust, Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en het Ministerie van OCW.

Houkema verzorgde solotentoonstellingen in o.a. Kunstlerhaus Bethanien, Berlijn, Annet Gelink Gallery, Amsterdam en MU Eindhoven. Ze nam deel aan groepstentoonstellingen in La Casa Encendida, Madrid, White Box, New York, Estrany de la Mota, Barcelona, CTM festival in Berlijn en Fact in Liverpool. Buiten de context van vier muren en een plafond, werd haar werk gepresenteerd door kunstorganisaties zoals Museum M, Into Nature en Land-Art Contemporary. Haar werken werden opgenomen in collecties als Fiorucci, KRC, Familie Sanders en LUMC.

Zowel haar institutionele presentaties als de werken in de openbare ruimte kregen belangstelling van onder meer NPR, El Pais, NRC, Volkskrant, MetropolisM. Houkema maakte zelf verschillende print en web publicaties en droeg bij aan publicaties door onder meer Roma, Node, Kunstlicht, en Kulturo/LABAE.

Ze gaf presentaties en participeerde in discussies in o.a. El Eco Museo Experimental, Omstand / Collectie De Groen, KunsthalKade Land art Expertmeeting. Verder droeg ze bij aan aan haar werk gerelateerde educatieve programma's in binnen- en buitenland, en organiseerde deze zelf in het kader van solo-tentoonstellingen. Daarnaast had ze het genoegen te mogen werken als kunstdocent.

SOLAR SERVER
SOLAR SERVER
the extended body

U bezoekt deze website via een zonneserver. De server is niet groter dan een lunchbox, en wordt aangedreven door een klein zonnepaneel met accu. De zonneserver heeft weinig energie nodig, maar als diens dagen donker en druk zijn, kan het gebeuren dat de website offline gaat. Mocht dit het geval zijn, dan is het geen storing, maar een boodschap.

Mediafilosoof Marshall McLuhan beschouwde iedere vorm van technologie als een verlengstuk van het lichaam dat de vermogens ervan vergroot. De hamer maakt sterker, het wiel maakt sneller, en met de smartphone reiken ogen en oren verder. Deze extensies beïnvloeden de manier waarop we onze omgeving waarnemen en ermee interacteren. Vaak gebeurt dit zonder dat wij ons van die invloed bewust zijn.

Voor alle consumptieproducten geldt dat diens productie-, transport-, en afvalfasen voor een groot deel onzichtbaar voor ons blijven. Voor onze media-consumptie geldt dat misschien nog wel meer. Toch maakt ook deze vorm van consumptie gebruik van materie en energie, en wordt dat gebruik ergens op aarde door mensen en niet-mensen gevoeld.

Onze technologieën worden weliswaar steeds efficiënter in het gebruik van bronnen, toch neemt wereldwijd de totale consumptie toe. De paradox van Jevons verklaart dit als volgt: een efficiënter bronnengebruik verlaagt de kosten, waardoor een grotere productie ontstaat, wat leidt tot een grotere consumptie. Een groeiende consumptie is niet zozeer te wijten aan bevolkingsgroei, maar vooral aan de groeiende consumptie van een klein, welvarend deel van die bevolking. Vergroening van de technologieën alleen zal die problemen niet verbeteren. Daarvoor is een cultuuromslag nodig, en bijbehorende regelgeving.

Om dat doel te bereiken zijn er talloze kleinere en grotere strategieën die elkaar kunnen versterken. Dit is slechts een daarvan: Kies een van je lichamelijke extensies en leer het intiem kennen, in al zijn levensfasen. Erken de banaliteiten, de onzuiverheden, de lekkages, en de wijzen waarop deze de levens van anderen in reiken. Pruts aan uw bereik tot er gaandeweg een bereik ontstaat dat ieders behoeften zo goed mogelijk dient. Onze uitgebreide lichamen zijn geen tempels, maar het kunnen wel servers zijn.

Sharon Houkema, 2022
Met dank aan:
Maarten van Maanen voor het web-design en lettertype
Daniel Versteegh (Bit of pepper / Ai-Captain) voor het bouwen van de zonneserver

Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Tijlfonds
NED / ENG
biografie
Sharon Houkema studeerde in 2001 af aan de Gerrit Rietveld Academie. Enkele jaren later werd ze genomineerd voor de feministische Mamacash Art Awards. Na het afronden van de Rijksakademie Beeldende Kunsten in 2009 won ze in de Volkskrant Beeldende Kunst publieksprijs. In 2015 werd ze genomineerd voor de Longlist van de Prix de Rome. Ze werd uitgenodigd voor verschillende internationale artist-in residency-programma's, waaronder El Eco in Mexico City en ViaFarini, in Milaan en ontving beurzen en stipendia van onder meer Fiorucci Art Trust, Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en het Ministerie van OCW.

Houkema verzorgde solotentoonstellingen in o.a. Kunstlerhaus Bethanien, Berlijn, Annet Gelink Gallery, Amsterdam en MU Eindhoven. Ze nam deel aan groepstentoonstellingen in La Casa Encendida, Madrid, White Box, New York, Estrany de la Mota, Barcelona, CTM festival in Berlijn en Fact in Liverpool. Buiten de context van vier muren en een plafond, werd haar werk gepresenteerd door kunstorganisaties zoals Museum M, Into Nature en Land-Art Contemporary. Haar werken werden opgenomen in collecties als Fiorucci, KRC, Familie Sanders en LUMC.

Zowel haar institutionele presentaties als de werken in de openbare ruimte kregen belangstelling van onder meer NPR, El Pais, NRC, Volkskrant, MetropolisM. Houkema maakte zelf verschillende print en web publicaties en droeg bij aan publicaties door onder meer Roma, Node, Kunstlicht, en Kulturo/LABAE.

Ze gaf presentaties en participeerde in discussies in o.a. El Eco Museo Experimental, Omstand / Collectie De Groen, KunsthalKade Land art Expertmeeting. Verder droeg ze bij aan aan haar werk gerelateerde educatieve programma's in binnen- en buitenland, en organiseerde deze zelf in het kader van solo-tentoonstellingen. Daarnaast had ze het genoegen te mogen werken als kunstdocent.

SOLAR SERVER
SOLAR SERVER
the extended body

U bezoekt mijn website via een zonneserver. De server is niet groter dan een lunchbox, en wordt aangedreven door een klein zonnepaneel met accu. De zonneserver heeft weinig energie nodig, maar als diens dagen donker en druk zijn, kan het gebeuren dat de website offline gaat. Mocht dit het geval zijn, dan is het geen storing, maar een boodschap.

Mediafilosoof Marshall McLuhan beschouwde iedere vorm van technologie als een verlengstuk van het lichaam dat de vermogens ervan vergroot. De hamer maakt sterker, het wiel maakt sneller, en met de smartphone reiken ogen en oren verder. Deze extensies beïnvloeden de manier waarop we onze omgeving waarnemen en ermee interacteren. Vaak gebeurt dit zonder dat wij ons van die invloed bewust zijn.

Voor alle consumptieproducten geldt dat diens productie-, transport-, en afvalfasen voor een groot deel onzichtbaar voor ons blijven. Voor onze media-consumptie geldt dat misschien nog wel meer. Toch maakt ook deze vorm van consumptie gebruik van materie en energie, en wordt dat gebruik ergens op aarde door mensen en niet-mensen gevoeld.

Onze technologieën worden weliswaar steeds efficiënter in het gebruik van bronnen, toch neemt wereldwijd de totale consumptie toe. De paradox van Jevons verklaart dit als volgt: een efficiënter bronnengebruik verlaagt de kosten, waardoor een grotere productie ontstaat, wat leidt tot een grotere consumptie. Een groeiende consumptie is niet zozeer te wijten aan bevolkingsgroei, maar vooral aan de groeiende consumptie van een klein, welvarend deel van die bevolking. Vergroening van de technologieën alleen zal die problemen niet verbeteren. Daarvoor is een cultuuromslag nodig, en bijbehorende regelgeving.

Om dat doel te bereiken zijn er talloze kleinere en grotere strategieën die elkaar kunnen versterken. Dit is slechts een daarvan: Kies een van je lichamelijke extensies en leer het intiem kennen, in al zijn levensfasen. Erken de banaliteiten, de onzuiverheden, de lekkages, en de wijzen waarop deze de levens van anderen in reiken. Pruts aan uw bereik tot er gaandeweg een bereik ontstaat dat ieders behoeften zo goed mogelijk dient. Onze uitgebreide lichamen zijn geen tempels, maar het kunnen wel servers zijn.

Sharon Houkema, 2022
Met dank aan:
Maarten van Maanen voor het web-design en lettertype
Daniel Versteegh (Bit of pepper / Ai-Captain) voor het bouwen van de zonneserver

Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Tijlfonds
NED / ENG
Deze tekst verscheen als een geprinte uitgave met de titel Voorjaar 2020 van de KeteIfactory.
Inhoudswaarschuwing: bevat omschrijvingen van de dood welke als schokkend kunnen worden ervaren.
Dag 1.
Doe gericht aankopen. Houd afstand. Was grondig uw handen met water en zeep. Stofzuig uw woning, en doe een was.

Dag 2.
Blijf thuis. Repareer een loshangende gordijnrail. Neem een pakket in ontvangst. Zet de nieuwe boekenkast in elkaar.

Dag 3.
Werk in de ochtend uw administratie bij. Lees na de lunch een boek op de bank. Dwaal in gedachten af. Laat terwijl u inslaapt, het boek uit handen vallen.

Dag 4.
Drink kruidenthee, en nuttig lichte, voedzame maaltijden. Doe verschillende hazenslaapjes verspreid over de hele dag.

Dag 5.
Eet niet. Verminder ook uw vocht-inname. Breng een aanzienlijk deel van de dag in bed door. Negeer de telefoon.

Dag 6.
Blijf in bed en drink slechts enkele slokjes water

Dag 7.
Beweeg zo min mogelijk, dat wil zeggen dat u niet een andere houding aanneemt, dat u niet krabt, niet hoest, niet knippert met de ogen, enz. Houd uw borstkast stil door oppervlakkig kleine beetjes te ademen. Om uw lichaam zo bewegingloos te houden dat het niet eens trilt, helpt het om een mentale voorstelling te maken van uw lichaam als een steen.

Dag 8.
Probeer de momenten van onbeweeglijkheid steeds langer vol te houden. Wanneer zich ongemakken voordoen zoals een droge mond, spierkramp, of misselijkheid, kunt u in plaats van hier fysiek op te reageren, eerst proberen het ongemak eenvoudig waar te nemen en het in gedachten met een rustige stem te benoemen.

Dag 9.
Verlaat niet langer het bed. Dat wat vloeibaar is en weg kan, laat het vloeien.

Dag 10.
Op bepaalde plaatsen in het lichaam zal zich vocht verzamelen, en als gevolg hiervan zullen pijnsensaties ontstaan. Weersta de neiging om te bewegen en de pijnlijke plekken aan te raken. U kunt volhouden door met uw aandacht naar die plaatsen te gaan. Concentreer u volledig op het pijngevoel in die gebieden en merk op als de pijngevoelens veranderen.

Dag 11.
Geef ook aandacht aan die plaatsen in uw lichaam waar zuurstoftekorten en weefselschade beginnen te ontstaan. Geef uw volle aandacht aan de pijn. Merk op als de pijngevoelens veranderen.

Dag 12.
Houd vol.

Dag 13.
U ervaart misschien angst voor wat komen gaat, of u voelt berouw met betrekking tot gebeurtenissen uit het verleden. Bedenk u dat dergelijke gevoelens en gedachten bestaan bij de gratie van de aanvoerende en terugtrekkende bewegingen van bloed en hersenvocht in uw brein. Concentreer u op de terugtrekkende bewegingen.

Dag 14.
Hergebruik elk beetje zuurstof dat u tot zich neemt. Merk op dat de pauzes tussen inhalaties steeds langer worden. Ervaar hoe bij elke exhalatie een dieper gevoel van loslaten ontstaat.

Dag 15.
Breng de dag volkomen stil en vredig door. Probeer in de loop van de nacht te bewegen. U zult merken dat dit niet langer gaat. Uw spieren hebben zich verhard.

Dag 16.
Het wachten is nu op het losmaken van de zachte weefsels door bacteriën.

Dag 17.
Wacht op de vliegen die hun eieren komen afgeven.

Dag 18.
Wacht op kevers, mieren, ratten.

Dag 19.
Wacht op buitenlucht, op regen, en op de geur van warme, vochtige aarde. Wacht op de zon om u te drogen. Wacht op het merelpaar dat beurtelings slakkenhuizen komt stukslaan. Wacht tot dassen naar wormen komen graven en haagbeukwortels halt houden in verzilte grond. Wacht tot u de geluiden van waterspitsmuizen kunt onderscheiden van die van gewone spitsmuizen, en ook het ruizen van alle winden en stormen kent. Luister naar wat ze te zeggen hebben, zwijg, en wacht.

Dag 20.
De tijd dringt. Dus wacht.