Sharon Houkema
biografie
Sharon Houkema studeerde in 2001 af aan de Gerrit Rietveld Academie. Enkele jaren later werd ze genomineerd voor de feministische Mamacash Art Awards. Na het afronden van de Rijksakademie Beeldende Kunsten in 2009 won ze in de Volkskrant Beeldende Kunst publieksprijs. In 2015 werd ze genomineerd voor de Longlist van de Prix de Rome. Ze werd uitgenodigd voor verschillende internationale artist-in residency-programma's, waaronder El Eco in Mexico City en ViaFarini, in Milaan en ontving beurzen en stipendia van onder meer Fiorucci Art Trust, Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en het Ministerie van OCW.

Houkema verzorgde solotentoonstellingen in o.a. Kunstlerhaus Bethanien, Berlijn, Annet Gelink Gallery, Amsterdam en MU Eindhoven. Ze nam deel aan groepstentoonstellingen in La Casa Encendida, Madrid, White Box, New York, Estrany de la Mota, Barcelona, CTM festival in Berlijn en Fact in Liverpool. Buiten de context van vier muren en een plafond, werd haar werk gepresenteerd door kunstorganisaties zoals Museum M, Into Nature en Land-Art Contemporary. Haar werken werden opgenomen in collecties als Fiorucci, KRC, Familie Sanders en LUMC.

Zowel haar institutionele presentaties als de werken in de openbare ruimte kregen belangstelling van onder meer NPR, El Pais, NRC, Volkskrant, MetropolisM. Houkema maakte zelf verschillende print en web publicaties en droeg bij aan publicaties door onder meer Roma, Node, Kunstlicht, en Kulturo/LABAE.

Ze gaf presentaties en participeerde in discussies in o.a. El Eco Museo Experimental, Omstand / Collectie De Groen, KunsthalKade Land art Expertmeeting. Verder droeg ze bij aan aan haar werk gerelateerde educatieve programma's in binnen- en buitenland, en organiseerde deze zelf in het kader van solo-tentoonstellingen. Daarnaast had ze het genoegen te mogen werken als kunstdocent.

SOLAR SERVER
SOLAR SERVER
the extended body

U bezoekt deze website via een zonneserver. De server is niet groter dan een lunchbox, en wordt aangedreven door een klein zonnepaneel met accu. De zonneserver heeft weinig energie nodig, maar als diens dagen donker en druk zijn, kan het gebeuren dat de website offline gaat. Mocht dit het geval zijn, dan is het geen storing, maar een boodschap.

Mediafilosoof Marshall McLuhan beschouwde iedere vorm van technologie als een verlengstuk van het lichaam dat de vermogens ervan vergroot. De hamer maakt sterker, het wiel maakt sneller, en met de smartphone reiken ogen en oren verder. Deze extensies beïnvloeden de manier waarop we onze omgeving waarnemen en ermee interacteren. Vaak gebeurt dit zonder dat wij ons van die invloed bewust zijn.

Voor alle consumptieproducten geldt dat diens productie-, transport-, en afvalfasen voor een groot deel onzichtbaar voor ons blijven. Voor onze media-consumptie geldt dat misschien nog wel meer. Toch maakt ook deze vorm van consumptie gebruik van materie en energie, en wordt dat gebruik ergens op aarde door mensen en niet-mensen gevoeld.

Onze technologieën worden weliswaar steeds efficiënter in het gebruik van bronnen, toch neemt wereldwijd de totale consumptie toe. De paradox van Jevons verklaart dit als volgt: een efficiënter bronnengebruik verlaagt de kosten, waardoor een grotere productie ontstaat, wat leidt tot een grotere consumptie. Een groeiende consumptie is niet zozeer te wijten aan bevolkingsgroei, maar vooral aan de groeiende consumptie van een klein, welvarend deel van die bevolking. Vergroening van de technologieën alleen zal die problemen niet verbeteren. Daarvoor is een cultuuromslag nodig, en bijbehorende regelgeving.

Om dat doel te bereiken zijn er talloze kleinere en grotere strategieën die elkaar kunnen versterken. Dit is slechts een daarvan: Kies een van je lichamelijke extensies en leer het intiem kennen, in al zijn levensfasen. Erken de banaliteiten, de onzuiverheden, de lekkages, en de wijzen waarop deze de levens van anderen in reiken. Pruts aan uw bereik tot er gaandeweg een bereik ontstaat dat ieders behoeften zo goed mogelijk dient. Onze uitgebreide lichamen zijn geen tempels, maar het kunnen wel servers zijn.

Sharon Houkema, 2022
Met dank aan:
Maarten van Maanen voor het web-design en lettertype
Daniel Versteegh (Bit of pepper / Ai-Captain) voor het bouwen van de zonneserver

Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Tijlfonds
NED / ENG
biografie
Sharon Houkema studeerde in 2001 af aan de Gerrit Rietveld Academie. Enkele jaren later werd ze genomineerd voor de feministische Mamacash Art Awards. Na het afronden van de Rijksakademie Beeldende Kunsten in 2009 won ze in de Volkskrant Beeldende Kunst publieksprijs. In 2015 werd ze genomineerd voor de Longlist van de Prix de Rome. Ze werd uitgenodigd voor verschillende internationale artist-in residency-programma's, waaronder El Eco in Mexico City en ViaFarini, in Milaan en ontving beurzen en stipendia van onder meer Fiorucci Art Trust, Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en het Ministerie van OCW.

Houkema verzorgde solotentoonstellingen in o.a. Kunstlerhaus Bethanien, Berlijn, Annet Gelink Gallery, Amsterdam en MU Eindhoven. Ze nam deel aan groepstentoonstellingen in La Casa Encendida, Madrid, White Box, New York, Estrany de la Mota, Barcelona, CTM festival in Berlijn en Fact in Liverpool. Buiten de context van vier muren en een plafond, werd haar werk gepresenteerd door kunstorganisaties zoals Museum M, Into Nature en Land-Art Contemporary. Haar werken werden opgenomen in collecties als Fiorucci, KRC, Familie Sanders en LUMC.

Zowel haar institutionele presentaties als de werken in de openbare ruimte kregen belangstelling van onder meer NPR, El Pais, NRC, Volkskrant, MetropolisM. Houkema maakte zelf verschillende print en web publicaties en droeg bij aan publicaties door onder meer Roma, Node, Kunstlicht, en Kulturo/LABAE.

Ze gaf presentaties en participeerde in discussies in o.a. El Eco Museo Experimental, Omstand / Collectie De Groen, KunsthalKade Land art Expertmeeting. Verder droeg ze bij aan aan haar werk gerelateerde educatieve programma's in binnen- en buitenland, en organiseerde deze zelf in het kader van solo-tentoonstellingen. Daarnaast had ze het genoegen te mogen werken als kunstdocent.

SOLAR SERVER
SOLAR SERVER
the extended body

U bezoekt mijn website via een zonneserver. De server is niet groter dan een lunchbox, en wordt aangedreven door een klein zonnepaneel met accu. De zonneserver heeft weinig energie nodig, maar als diens dagen donker en druk zijn, kan het gebeuren dat de website offline gaat. Mocht dit het geval zijn, dan is het geen storing, maar een boodschap.

Mediafilosoof Marshall McLuhan beschouwde iedere vorm van technologie als een verlengstuk van het lichaam dat de vermogens ervan vergroot. De hamer maakt sterker, het wiel maakt sneller, en met de smartphone reiken ogen en oren verder. Deze extensies beïnvloeden de manier waarop we onze omgeving waarnemen en ermee interacteren. Vaak gebeurt dit zonder dat wij ons van die invloed bewust zijn.

Voor alle consumptieproducten geldt dat diens productie-, transport-, en afvalfasen voor een groot deel onzichtbaar voor ons blijven. Voor onze media-consumptie geldt dat misschien nog wel meer. Toch maakt ook deze vorm van consumptie gebruik van materie en energie, en wordt dat gebruik ergens op aarde door mensen en niet-mensen gevoeld.

Onze technologieën worden weliswaar steeds efficiënter in het gebruik van bronnen, toch neemt wereldwijd de totale consumptie toe. De paradox van Jevons verklaart dit als volgt: een efficiënter bronnengebruik verlaagt de kosten, waardoor een grotere productie ontstaat, wat leidt tot een grotere consumptie. Een groeiende consumptie is niet zozeer te wijten aan bevolkingsgroei, maar vooral aan de groeiende consumptie van een klein, welvarend deel van die bevolking. Vergroening van de technologieën alleen zal die problemen niet verbeteren. Daarvoor is een cultuuromslag nodig, en bijbehorende regelgeving.

Om dat doel te bereiken zijn er talloze kleinere en grotere strategieën die elkaar kunnen versterken. Dit is slechts een daarvan: Kies een van je lichamelijke extensies en leer het intiem kennen, in al zijn levensfasen. Erken de banaliteiten, de onzuiverheden, de lekkages, en de wijzen waarop deze de levens van anderen in reiken. Pruts aan uw bereik tot er gaandeweg een bereik ontstaat dat ieders behoeften zo goed mogelijk dient. Onze uitgebreide lichamen zijn geen tempels, maar het kunnen wel servers zijn.

Sharon Houkema, 2022
Met dank aan:
Maarten van Maanen voor het web-design en lettertype
Daniel Versteegh (Bit of pepper / Ai-Captain) voor het bouwen van de zonneserver

Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Tijlfonds
NED / ENG
AN ARTIST IS EVERYONE

'Artist' is a title of great weight.1 An artist is making something exist by observing it.2 The artist does not tinker with the universe, he recreates it out of his own experience and understanding of life.3 Subjective artists are one-eyed, but objective artists are blind.4 An artist is not paid for his labor but for his vision.5 All artists are illusionists of one kind or another.6 What the rest of us see only under the influence of mescalin, the artist is congenitally equipped to see all the time.7 The artist must know the manner whereby to convince others of the truthfulness of his lies.8 The stupid believe that to be truthful is easy; only the artist, the great artist, knows how difficult it is.9

What an artist is trying to do for people is bring them closer to something, because of course art is about sharing: you wouldn't be an artist if you didn't want to share an experience, a thought.10 Art should not be a space shut in on itself, but rather a magnetic field that attracts the energies of artists into space, and possibly into the cities in which they circulate.11

Although an artist sets out to convey a viewpoint or emotion, that is not to say that the viewpoint or emotion has a single meaning.12 The role of the artist is to ask questions, not answer them.13 The artist must say it without saying it.14 The artist simply reveals, he doesn't explain.15 The job of the artist is always to deepen the mystery.16 Only he is an artist who can make a riddle out of a solution.17

The point of art is participation, by the artist in his work of making the artwork, by the observer in his work of making the artwork a part of his consciousness.18 It's artists that set the agenda.19 It is our function as artists to make the spectator see the world our way not his way.20 All in all, the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work into contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualifications and thus adds his contribution to the creative act.21

In order for the artist to have a world to express he must first be situated in this world, oppressed or oppressing, resigned or rebellious, a man among men.22 The artist is not an outcast from society, not a maladjusted, stubborn, impassioned fugitive from civilization.23 In any society, the artist has a responsibility.24

The idea that an artist might be able to make things 'better' is still a very commonly held notion.25 What the artist owes the world is his work; not a model for living.26 The true artist can never be pressured by society; his compelling art shirks-off all pressure except the pressure of Art!27 Under any kind of regulation, an artist can always find his creative space.28 If an artist is touched by some social condition, what the artist creates will reflect that, but you can't force it.29 Artists are not engineers of the soul.30

An artist should distance himself from power so that he can think independently.31 When we see ourselves as artists, we no longer feel the need to impose our story on others or to defend what we believe.32 The artist is the opposite of the politically minded individual, the opposite of the reformer, the opposite of the idealist.33 The form of government that is most suitable to the artist is no government at all.34 All Artists are Anarchists.35

For an artist freedom is as undispensable as talent or intelligence.36 Artists talk a lot about freedom.37 However, an artist is not free to do as he or she pleases and works, in fact, under definite historical and historically shaped intellectual conditions.38 Left on his own, free to do anything he likes, the artist ends up doing nothing at all.39 Some sort of pressure must exist; the artist exists because the world is not perfect.40 The artist is not a person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purpose through him.41

The artist is likely to be looked upon with some uneasiness by the more conservative members of society.42 Artists are the antennae of the race, but the bullet-headed many will never learn to trust the great artists.43 It is frequently the tragedy of the great artist, as it is of the great scientist, that he frightens the ordinary man.44 Artists are seen as one step above criminals.45 Artists themselves are not confined, but their output is.46 It's interesting to see the world's fascination with a troubled artist.47 The artist is the world's scapegoat.48 An artist is his own fault.49 An artist has to pay for the gift of his genius.50 The artists must be sacrificed to their art.51

Most artists are doing basically the same thing - staying off the streets.52 Artists usually don't make all that much money, and they often keep their artistic hobby despite the money rather than due to it.53 True artists are almost the only men who do their work for pleasure.54 The reward of art is not fame or success but intoxication: that is why so many bad artists are unable to give it up.55

An artist is someone who produces things that people don't need to have but that he - for some reason - thinks it would be a good idea to give them.56 Well, artists don't produce anything useful or practical for society.57 Society pays the artist for that which enriches life, the artist uses the money to buy time to continue this work.58 On the whole, money does artists much more good than harm.59 Artists who speak negatively about commercial success never had any.60

Being a successful artist takes hard work, patience and good networking skills.61 As an artist you're looking for universal triggers.62 To stand out, the artist must either really believe in something and pursue it regardless of consequences, or the artist must figure out something that'll simply get attention.63 And, moreover, to succeed, the artist must possess the courageous soul.64 Being a good artist is the toughest job you could pick, and you have to be a little nuts to take it on.65 Until you get to a certain point, being an artist is no luxury.66 If you think you are an artist you must be a fighter.67

As artists get wealthier and more famous, often their work gets worse.68 Not all, but too many of the best writers, composers, and artists of our time begin to be acclaimed only when they no longer have anything to say and take to performing instead of stating.69 To be an artist is not about fame; it's about art, which is this intangible thing that has got to have lots of integrity, whereas being famous doesn't really take any integrity.70

The term 'giant' is used too often to describe artists.71 An artist is no bigger than the size of his mind.72 An artist earns the right to call himself a creator only when he admits to himself that he is but an instrument.73 To be an artist is, by its nature, a spiritual endeavor.74 But no artist is a church.75 What an artist does in the studio is more primordial than religion.76

The artist should never try to be popular.77 An artist discovers his genius the day he dares not to please.78 The concept that an artist would be revered by popular culture is an immediate dismissal of his relevance as an artist.79 Flattery of the people and incapacity to resist public opinion are the democratic vices, particularly among writers, artists, journalists and anyone else who is dependent on an audience.80 As an artist, one must strive to become independent of judgment and familiar with the "ways of the Dragon".81

That is the mystery of the artist in the world: simultaneously servant and soothsayer.82 The artist is still a little like the old court jester.83 The sociability of artists is a paradoxical and precarious thing, and ceases the instant they begin their actual artistic work.84

When artists make art, they shouldn't question whether it is permissible to do one thing or another.85 The great artists of the world are never Puritans, and seldom even ordinarily respectable.86 In art, the only one who really knows whether what you've done is honest is the artist.87

One doesn't need to know the artist's private intentions.88 The artist must be in his work as God is in creation, invisible and all-powerful; one must sense him everywhere but never see him.89 The artist, like the God of creation, remains within or behind or beyond or above his handiwork, invisible, refined out of existence, indifferent, paring his fingernails.90 God and other artists are always a little obscure.91

Being an artist is being an isolated individual.92 All artists are self-sacrificing human beings, and to become an artist is nothing but to devote oneself to the subterranean gods.93 The artist one day falls through a hole in the brambles, and from that moment he is following the dark rapids of an underground river which may sometimes flow so near to the surface that the laughing picnic parties are heard above.94 To be an artist is to disappear in a way.95

The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality.96 Good artists exist simply in what they make, and consequently are perfectly uninteresting in what they are.97 What's an artist, but the dregs of his work - the human shambles that follows it around?98 The artist does not exist except as a personification, a figure of speech that represents the sum total of art itself.99 Artists are, above all, men who want to become inhuman.100 As a human being the artist may have many moods and a will and personal aims, but as an artist he is 'man' in a higher sense - he is 'collective man' - one who carries and shapes the unconscious, psychic life of mankind.101 An artist is only an artist on condition that he neglects no aspect of his dual nature.102 Artists do not run away from non-being, but by encountering and wrestling with it, force it to produce being.103 The artist is behind the mirror and everybody is looking at him saying, "Oh, it's me."104

All true artists, whether they know it or not, create from a place of no-mind, from inner stillness.105 It's this in-between... this frontier country between the tangible world and the intangible one -- which is really the realm of the artist.106 An Artist is an actual State of Being, one that moves both inside and outside the realms of a studio or creative work.107 It's the artist's responsibility to balance mystical communication and the labor of creation.108

The tools of an artist can be many things.109 If a person is an artist he can use the most primitive of instruments a broken knife is enough.110 The simplest means are those which best enable an artist to express himself.111 The most important tool the artist fashions through constant practice is the faith in his ability to produce miracles when they are needed.112 It's extraordinary stuff - what an artist has to do.113

The ideal artist is he who knows everything, feels everything, experiences everything, and retains his experience in a spirit of wonder and feeds upon it with creative lust.114 Artists are fiery, they do not weep!115 If artists and poets are unhappy, it is after all because happiness does not interest them.116 If you're an artist, the problem is to make a picture work whether you are happy or not.117

The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work.118 There are no holidays for art; and that's just fine with the artist.119 Most artists work all the time, they do actually, especially good artists, they work all the time, what else is there to do?120

The artist must not love his own work too long.121 An artist has got to be constantly in a state of becoming.122 The refusal to rest content, the willingness to risk excess on behalf of one's obsessions, is what distinguishes artists from entertainers, and what makes some artists adventurers on behalf of us all.123 That's the artist's role - to strike out always for something new, to break away, to defy, to... grapple with the unfamiliar.124 An artist needs the best studio instruction, the most rigorous demands, and the toughest criticism in order to tune up his sensibilities.125

Artists who seek perfection in everything are those who cannot attain it in anything.126 With an artist, there's no such thing as perfect.127 All artists will humiliate themselves sometimes.128 There is in every artist's studio a scrap heap of discarded works in which the artist's discipline prevailed against his imagination.129 To be an artist is to fail, as no other dare fail.130 To be an artist you have to give up everything, including the desire to be a good artist.131

Being an artist and having to be responsible for the art that you make is really quite challenging, and as you get older it becomes more and more difficult.132 As an artist grows older, he has to fight disillusionment and learn to establish the same relation to nature as an adult as he had when a child.133 Being an artist is a very long game.134 There's no retirement for an artist, it's your way of living so there's no end to it.135

Every time an artist dies, part of the vision of mankind passes with him.136 Dead he is not, but departed, for the artist never dies.137 Dead artists always bring out an older, richer crowd.138 In an artist's life, death is perhaps not the most difficult thing.139

1. Irwin Greenberg 2. William S. Burroughs 3. Henry Miller 4. Georges Rouault 5. James Whistler 6. Mike Svob 7. Aldous Huxley 8. Pablo Picasso 9. Willa Sibert Cather 10. David Hockney 11. Maurizio Cattelan > 12. John O'Nolan 13. Anton Chekhov 14. Duke Ellington 15. William Eastlake 16. Francis Bacon 17. Karl Kraus 18. Carl Andre > 19. Hans-Ulrich Obrist > 20. Barnett Newman 21. Marcel Duchamp 22. Charles Baudelaire 23. Svetlana Racanovi × 24. Luis Buñuel 25. Liam Gillick > 26. Harry Eugene Crews 27. Francis Newton Souza 28. Ai Wei Wei > 29. Susan Sontag 30. John F. Kennedy 31. Huang Yong Ping × > 32. Miguel Ángel Ruiz 33. Henry Miller 34. Oscar Wilde 35. George Bernard Shaw 36. Maxim Gorki 37. John Cage > 38. David Walsh > 39. Federico Fellini > 40. Andrei Tarkovsky 41. Carl Jung 42. Ben Shahn 43. Ezra Pound 44. Loren Eiseley 45. Paul McCarthy × 46. Robert Smithson > 47. Jim Rowe 48. Jacob Epstein 49. John O'Hara 50. M. Owen Lee > 51. Ralph Waldo Emerson 52. Edward Ruscha > 53. Linus Torvalds 54. Auguste Rodin 55. Jean Cocteau 56. Andy Warhol 57. Ai Wei Wei > 58. Lawrence Weiner > 59. Robert Hughes > 60. Bob Ragland 61. Valerie Atkisson > 62. Damien Hirst > 63. Peter Plagens > 64. Kate Chopin 65. Charles Saatchi 66. John Baldessari > 67. Todd Plough 68. Martin Parr 69. Clement Greenberg > 70. Damien Hirst 71. Martin Scorsese 72. Jack Shadbolt 73. Henry Miller > 74. Alex Cook > 75. Jonathan Meese > 76. Saint Clair Cemin > 77. Oscar Wilde 78. Andre Malraux 79. Thomas Kinkade 80. Allan Bloom > 81. Sheila Packa > 82. Margret Elson > 83. William Faulkner > 84. R. G. Collingwood 85. Sol LeWitt > 86. H. L. Mencken > 87. Bruce Nauman 88. Susan Sontag > 89. Gustave Flaubert > 90. James Joyce > 91. Oscar Wilde 92. Asger Jorn > 93. Friedrich Von Schlegel 94. Cyril Connolly 95. Christian Boltanski > 96. T.S. Eliot 97. Oscar Wilde > 98. William Gaddis 99. Harold Rosenberg > 100. Guillaume Apollinaire 101. Carl Jung 102. Charles Baudelaire 103. Rollo May 104. Christian Boltanski > 105. Eckhart Tolle > 106. Federico Fellini 107. Patrice Donnelly 108. Patti Smith 109. Markk > 110. Joseph Beuys > 111. Henri Matisse > 112. Mark Rothko > 113. Gilbert & George > 114. George Bellows 115. Ludwig van Beethoven 116. George Santayana 117. Willem de Kooning 118. Émile Zola 119. Elfriede Jelinek > 120. David Hockney 121. Serguei Ouissik > 122. Bob Dylan 123. John Updike > 124. Brian Aldiss 125. Wayne Thiebaud 126. Eugene Delacroix 127. Alexander Calder 128. JR Dunster > 129. Robert Brault 130. Samuel Beckett 131. Jasper Johns > 132. Tracey Emin > 133. Charles E. Burchfield 134. Anish Kapoor > 135. Henry Moore 136. Franklin D. Roosevelt 137. Henry Wadsworth Longfellow 138. Elizabeth Shaw 139. Vincent van Gogh
De meerderheid van deze citaten werden gevonden op verschillende websites en blogs zonder verwijzing naar hun vermeende bronnen. De citaten die verwijzen naar een bron bevatten een link gemarkeerd met >. Links die sinds de lanceerdatum 8/11/12 niet meer werken, zijn gemarkeerd met ×. Laatst bijgewerkt: 10/7/15.