How do you read
Video-poem, 8:29, 2020

"How do you read" roept op poëtische wijze de geest op van de in verval geraakte bunker "Five Victor Echo Charlie" (5VEP) in Arnhem, NL. Tijdens de Koude Oorlog fungeerde 5VEP als een aanjaagstation om de druk op een geheim netwerk van brandstofpijpleidingen te controleren, dat zich uitstrekte van de Noordzeekust tot ver in Duitsland. De video vertelt ons niet de geschiedenis van deze locatie, maar toont hoe de geschiedenis er 'ondood' is. Aan de hand van los geschoten, verkennende camera registraties, en door middel van ondervragingen van het materiaal in NAVO-procedure woorden, waarzeggerij en mythe wordt geprobeerd te bezweren wat zich aan het zicht onttrekt.
Met losjes geschoten cameraregistraties en de gecombineerde talen van NAVO-procedure woorden, ondervraging, krakersgraffiti, mythe, waarzeggerij, seance en spreuken wordt getracht op te roepen datgene wat zich aan het zicht onttrekt.De video is geproduceerd tijdens een artist inresidency-programma georganiseerd door Omstand en het Mondriaan Fonds. Getoond in 2020 in de tentoonstelling Five Victor Echo Papa in 2020 in Arnhem, NL en tijdens het MidWest Poetry Fest, in Madison, Wisconsin, VS.